משפחה הורים טלפון פקס
מלמד אלי ומיכל 08-9285234


שם נייד עבודה אימייל
אלי 0524-410667