משפחה הורים טלפון פקס
מעטוף יצחק וכוכבה 08-9285755


שם נייד עבודה אימייל
כוכבה 052-5934565