משפחה הורים טלפון פקס
ניר גילי וציפי 077-6565652 08-9297420


שם נייד עבודה אימייל
גילי 052-4686022
ציפי 052-4686021