משפחה הורים טלפון פקס
נוי אביתר ומיכל 077-5050181


לא נמצאו פרטים נוספים