משפחה הורים טלפון פקס
אלטמן אריק ושפרה 08-9285258


שם נייד עבודה אימייל
שפרה 054-6209010
אריק 054-6607030 aaaltman43@hotmail.co.il