משפחה הורים טלפון פקס
פויכטונגר חנן ונויה 08-9285285


שם נייד עבודה אימייל
חנן 054-6120377 chananf@gmail.com
נויה 054-5728048