משפחה הורים טלפון פקס
פרנקנטל-שאומן חנה 077-7881817


שם נייד עבודה אימייל
חני 052-2525140
הדר frhadar@gmail.com