משפחה הורים טלפון פקס
אלימלך יוסי ואפי 08-9285167


שם נייד עבודה אימייל
אפי 054-4578562
יוסי 052-6663630 yosie@modiin-region.muni.il