משפחה הורים טלפון פקס
שאבי יוסי ואיריס 08-9285054


שם נייד עבודה אימייל
יוסף 057-8191586
איריס 050-2109945