משפחה הורים טלפון פקס
שטאובר משה ורותי 08-9285353


שם נייד עבודה אימייל
משה 052-2727738
רותי 050-3566073
נעמה 050-4161531