משפחה הורים טלפון פקס
שיש אבי ורונית 08-9285351


שם נייד עבודה אימייל
אבי 057-8191613