משפחה הורים טלפון פקס
אפל שמואל ורבקה 08-9285048


שם נייד עבודה אימייל
רבקה 054-4928501
מיכלי 054-4928502
אתי 054-4446206