משפחה הורים טלפון פקס
שרייאר אילן ומיכל 08-9285008


שם נייד עבודה אימייל
מיכל 054-4928502
אילן 050-4650055 ilan.schrier@gmail.com