משפחה הורים טלפון פקס
שירותי חירום


שם נייד עבודה אימייל
משטרה (100) 08-9225222
מגן דוד (101) 03-9697770
חברת החשמל (103) 08-9275369
מכבי אש (102) 08-9229222