משפחה הורים טלפון פקס
מרפאות


שם נייד עבודה אימייל
מרפאת גמזו 08-9285084
קופ"ח לוד 08-9770055
מוקד להזמנת תורים בקופ"ח *2700
ד"ר דוידוביץ (מכבים) 08-9261137