משפחה הורים טלפון פקס
אספקת מים


שם נייד עבודה אימייל
מימי הדרום 08-9220348/9
מקורות רמלה 08-9271555 08-9271548 (מרכז הפעלה)