משפחה הורים טלפון פקס
גלעדי איתמר ותמר 08-9790308


שם נייד עבודה אימייל
איתמר 050-7694960
תמר 050-6463216