משפחה הורים טלפון פקס
אלימלך רותי ואבי 08-9285105


שם נייד עבודה אימייל
רותי 054-4831265
אבי 050-5789223