משפחה הורים טלפון פקס
פרויליך רחלי וברוך 08-9797412


שם נייד עבודה אימייל
ברוך 050-7880085 baruch_f1@walla.com
רחלי 050-7880086 rachf@walla.com