משפחה הורים טלפון פקס
שאומן חן ואופיר 08-9285528


שם נייד עבודה אימייל
אופיר 054-4894299