משפחה הורים טלפון פקס
קרסיק רחלי ואבשלום 08-9285483


שם נייד עבודה אימייל
אבשלום 054-4556292