משפחה הורים טלפון פקס
הרצברג שמואל ושירי 08-9297313


שם נייד עבודה אימייל
שירי 052-6053824
שמואל 054-4811713