משפחה הורים טלפון פקס
אלמסי גואל ומרים 08-9285459


שם נייד עבודה אימייל
גואל 052-2720305 almati12@zahav.net.il
מרים 052-8912200