משפחה הורים טלפון פקס
ברכפלד אלומה ופנחס 077-7517752


שם נייד עבודה אימייל
פנחס 054-3976748
אלומה 054-3455094