משפחה הורים טלפון פקס
זלכה ינון ודבורה 077-3441354


שם נייד עבודה אימייל
ינון 052-3407444
דבורה 052-5115095