משפחה הורים טלפון פקס
ברעם אביטל ועמי 08-9792299


שם נייד עבודה אימייל
אביטל 054-5274770
עמי 053-5274770 ami@hitkashroot.com