משפחה הורים טלפון פקס
זלכה חנניה וחרות 08-9768434


שם נייד עבודה אימייל
חנניה 054-2532025 057-8132657
חרות 054-5284213