משפחה הורים טלפון פקס
מועצה / בטחון


שם נייד עבודה אימייל
קב"ט המועצה ( טנא אברהם ) 057-7699897
סייר שדות במועצה 057-7723216
משק מג"ב במועצה ( ליאור נח ) 057-7207647