משפחה הורים טלפון פקס
זיק אפרים ומירי 08-9285046


שם נייד עבודה אימייל
אפרים 052-5665101
מירי 054-7079124