משפחה הורים טלפון פקס
חבר רעות ושם 08-9261157


שם נייד עבודה אימייל
שם 054-2210650 shem.haver@gmail.com
רעות 052-4334999 reut.haver@gmail.com