משפחה הורים טלפון פקס
חורי לאה וחיים 08-6341977


שם נייד עבודה אימייל
לאה 054-4586164
חיים 052-6666364