משפחה הורים טלפון פקס
אלטמן שירה ושמשון 077-4601965


שם נייד עבודה אימייל
שמשון 054-2021447
שירה 054-7775046