משפחה הורים טלפון פקס
גלייטמן (בן-יאיר) שני 073-7282579


שם נייד עבודה אימייל
שני 052-6687669 shanib@kkl.org.il