משפחה הורים טלפון פקס
גולדרינג שמואל ורותי 08-9285013


שם נייד עבודה אימייל
שמוליק 050-8530260
רותי 054-6790094