משפחה הורים טלפון פקס
גלעדי יששכר ואיילת 08-9285023


שם נייד עבודה אימייל
יששכר 050-7649914
איילת 052-4239754 ayelet86@gmail.com