משפחה הורים טלפון פקס
גרינוולד חיים ושיאונה 08-9285011 08-9285588


שם נייד עבודה אימייל
חיים 050-3347029
נריה 052-8056464