משפחה הורים טלפון פקס
ויזל מיכאל ופסי 08-9285364


שם נייד עבודה אימייל
מלכי 054-9428018 052-5398703
רבקי 052-5117131