משפחה הורים טלפון פקס
חזות פריחה 08-9285113


שם נייד עבודה אימייל
קובי 050-5862692