משפחה הורים טלפון פקס
יפרח יעקב וברוריה 077-7099887


שם נייד עבודה אימייל
יעקב 057-7751762
יעיש 054-7869472