משפחה הורים טלפון פקס
ליבסקינד קלמן ואילנה 08-6813434


שם נייד עבודה אימייל
קלמן 052-3112244
אילנה 050-8674638