משפחה הורים טלפון פקס
מגורי כהן חיים ומלכה 08-9285639


לא נמצאו פרטים נוספים