דף הבית| ועדות| לוח מודעות| לוח נדל"ן| מזל טוב| לוח אירועים| סניף| טלפונים| עסקים| לזכרם| צור קשר| English

חדשות ומבזקים
אנו מבקשים שלא להיכנס למועדון ללא תיאום מראש. במידה ואתם משתמשים במועדון במהלך אירוע מושבי או פרטי אנא וודאו כי כיביתם את החשמל והמזגנים, כי הדלתות נעולות ובמידה ויש מפגעים כתבו לנו למייל: vaadmekomigimzu @gmail.com

חברי ועדת מוגנות מושב גימזו

איסוף תרופות שאינן עוד בשימוש עבור ארגון "חברים לרפואה" המסייע לחולים נזקקים . האיסוף ופרטים נוספים אצל ציפי ברונפלד 0507881009. תודה.

פלאפון הסייר של המושב - 055-8794795 (בשעות הלילה).

שוטר קהילתי האחראי על גמזו, שלומי. ניתן להתקשר אליו ישירות במקרה הצורך. פלאפון 0505070310.

מספרי הטלפון לפתיחת השערים באחריות חנוך אורן לכל עדכון או שינוי במספר הטלפון צרו קשר בדוא"ל: gimzo.gate@gmail.com.

תקנון בית כנסת המרכזי - היכל רפאל

מידע כללי ולו"ז תקנון ופסקי הרב ועדת בית הכנסת הודעות הרב


תקנון בית הכנסת "היכל רפאל" – מושב גימזו – תשע"ב

הגדרה כללית :  בבית אלוהים נהלך ברגש"(תהילים נה, טו)

האסיפה הכללית

 1. האסיפה הכללית תהיה מורכבת מכלל חברי בית הכנסת.

 2. "חבר" – כל בית אב אשר שילם את דמי החבר השנתיים לבית הכנסת.

 3. חבר הינו בעל זכות הצבעה אחת באסיפה הכללית.

 4. בן נשוי המתגורר במושב - יחשב בית אב וידרש לשלם דמי חבר לבית הכנסת.

 5. אסיפה כללית תתקיים לפחות פעם בשנה במועד אשר יקבע על ידי ועדת בית הכנסת. על מועד האסיפה הכללית תינתן הודעה לחברים 14 יום מראש וכן יפורסם במועד זה סדר היום שנקבע לה. באם על סדר היום יהיה סעיף הכולל שינוי תקנון- תפרט ההודעה לחברים את השינויים המבוקשים עליהם תתבקש האסיפה הכללית להצביע.

 6. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים. החלטת אסיפה כללית המשנה את תקנון בית הכנסת תחייב רוב של 2/3 מן הנוכחים.

 7. אסיפה כללית תתקיים בנוכחות לפחות 25% מחבריה. באם לא תהיה נוכחות זו, תדחה האסיפה הכללית ב-30 דקות, ותתקיים בכל הרכב נוכח.

 8. אסיפה כללית כשעל סדר היום סעיף הכולל שינוי תקנון תחייב נוכחות של לפחות 50% מן החברים. באם לא יהיה נוכח הרוב המחייב, תדחה האסיפה הכללית בשבוע. האסיפה הנדחית תתקיים בכל רוב נוכח.

 9. סמכויות האסיפה הכללית :

 1. בחירת גבאים.

 2. בחירת ועדת בית הכנסת.

 3. אישור גביית דמי חבר הגבוהים ב- 100% ויותר מדמי החבר השנתיים הנהוגים, וזאת לצורך מטרות מיוחדות שיוגדרו.

 4. שינוי תקנון בית הכנסת.

 5. קבלת כל החלטה הקשורה להתנהלות בית הכנסת ואינה בסמכותו של גוף אחר.

גבאים

 1. תפקיד הגבאים הוא לנהל את עניני בית הכנסת השוטפים ולהסדיר את כל העניינים הכרוכים בהתנהלותה של התפילה ולכל הפחות:

 1. קביעת זמני התפילה.

 2. קביעת שליחי הציבור ובעלי קריאה.

 3. הסדרת העליות לתורה.

 4. הסדרת הדוברים בשבת בהתייעצות עם הרב.

 5. הסדרת התנהלות התפילה.

 6. דאגה לקיומה של סעודה שלישית בכל שבת.

 7. סדר וניקיון בבית הכנסת ובמתחם כולו (ספריה, בית המדרש, רחבת כניסה, שירותים)

 8. תחזוקת תשמישי הקדושה לרבות ספרי התורה שנתרמו לבית הכנסת וביטוחם, (להבדיל מכאלה שהוענקה בהם זכות שימוש בלבד).

 1. הגבאים יבחרו לתפקיד לתקופה של שנתיים.

 2. הרכב הגבאים יהיה ארבעה גבאים וגבאית (בנוסף לשני גבאים מטעם הנוער שסמכותם תפורט בהמשך).

ועדת בית הכנסת

 1. אחריות על ניהול בית הכנסת, תוך הגדרת מטרות ארוכות טווח והסדרת הפעילות להגשמתן.

 2. תורכב מחמישה אנשים אשר לרובם יהיו הכישורים המתאימים לדאגה לעיצוב בית הכנסת ולאחריות לשיפוצו.

 3. תבחר לכהונה של חמש שנים.

 4. ועדת תקנון תוביל את תהליך הקמת ועדת בית הכנסת הראשונה.

 5. סמכויות ועדת בית הכנסת:

 1. קביעת גובה מיסי החבר השנתיים בהתייעצות עם הגבאים.

 2. אחריות לעיצוב בית הכנסת.

 3. גיבוש רשימת תרומות והנצחות, קביעת ערכן הכספי ואחריות על קביעת ההנצחות אל מול תורמים מעוניינים.

 4. קביעת מחירון להשגת היעדים וקביעת דרכים להגשמתם.

 5. הצעת רשימת גבאים לאסיפה הכללית.

 6. תקבע נהלים לשימוש בספריה התורנית.

 7. ועדת בית הכנסת תקבע נהלים וקריטריונים לקנית /שכירת מקומות בבית הכנסת.

 8. תכנס את האסיפה הכללית השנתית, או בשעת הצורך אסיפה כללית שלא מן המניין.

 9. ועדת בית הכנסת תציג דוח שנתי המתייחס להוצאות וההכנסות של בית הכנסת לרבות התייחסות להנצחות שנעשו ולגובה מיסי החבר שנקבעו לאותה שנה.

תפילה

 1. נוסח התפילה בבית הכנסת "היכל רפאל" - ע"פ הנחיות הרב המצ"ב .

 2. חשוב ורצוי להביא ילדים לבית הכנסת כצעד חינוכי. ילדים שמטבעם להפריע (גיל או אופי) אין להביאם לבית הכנסת אלא בהשגחה צמודה. ילד המפריע במהלך התפילה, על הוריו להוציאו מבית הכנסת.

 3. מקומם של עגלות, אופניים ומשחקים הינו מחוץ לבית הכנסת.

 4. המבואה נועדה לבעלי מוגבלויות בתנועה בלבד.

חזנים /שליחי ציבור

 1. אין חזקות לשליח ציבור זה או אחר על תפילות.

 2. הגבאים ידאגו לשליחי ציבור ברוח בעלי תפילה ולא חזנים

קריאה בתורה

 1. קורא בתורה שאינו קבוע ייבדק על ידי בעל קריאה מנוסה שימונה על ידי הגבאים למטרה זו בכדי לוודא קריאה מדויקת.

 2. הגבאים יחלקו את העליות וההפטרות בין כלל הציבור ללא חזקות, ותוך מתן עדיפות לחיובים על פי דין.

 3. ככלל, בשבת יעלו לתורה שבעה קרואים + מפטיר.

   

הנהגות לציבור

גבאים

       1. הגבאים ידאגו למקום ישיבה לאורחים המגיעים לבית הכנסת.

       2. הגבאים אחראים לארגן את בית הכנסת, לרבות עזרת נשים, במועדים הרלבנטיים (ימים נוראים, שמחת תורה, פורים ושבתות עמוסות במיוחד).

       3. הגבאים ידאגו לקישוט בית הכנסת בחגים ובמועדים המתאימים.

       4. הגבאים ידאגו להודיע לקורא בתורה שבוע מראש. כמו כן יודיעו הגבאים לקורא ההפטרה על כך כבר בערב שבת, וכאשר מדובר בקריאת הפטרה ממגילה בשבת שלפני כן.

שליח הציבור

       1. האמרה "ממעמקים קראתיך ה' " – מבהירה לחזן היטב את תפקידו בתור שליח ציבור.

       2. שליח הציבור מתבקש להתחשב בטרחת הציבור.

התפילה

 1. לבית הכנסת יש להגיע בלבוש הולם המכבד את המקום. לבושו של שליח הציבור יכבד את שליחותו ובכפוף להנחיות הרב המצ"ב.

 2. תפילת קבלת שבת בנוסח "קרליבך" לא תאמר יותר מפעם בחודש בשבתות בהן נוהג שעון החורף ופעם בחודשיים בשבתות בהן נוהג שעון הקיץ.

 3. גבאי הנוער יהיו אחראים על סידור החזנים בערב שבת לרבות ווידוא הגעתם, עוד ביום שישי. כמו כן יהיו אחראים על כל סדרי התפילה במנחה של שבת לרבות קורא בתורה, ועל סדרי התפילה לאורך כל שבת הארגון.

 4. כל שינוי באמור לעיל יעשה בתאום בין הגבאים לבין גבאי הנוער.

סדר ונקיון

 1. הציבור מתבקש להחזיר בתום התפילה את הסידורים והחומשים לארון הספרים המיועד לכך. בעזרת הנשים מתבקשות הנערות והנשים להחזיר את הסידורים והחומשים לארון ולהותיר את התאים נקיים.

 2. אין להשאיר בתאים דברי מזון או מתיקה.

 3. הספריה התורנית פתוחה לכל הציבור בכל עת. ציבור הלומדים נדרש להחזיר את הספרים למקומם המדויק.

 4. לוח המודעות בכניסה לבית הכנסת משמש להצבת מודעות שהינן לידיעת ציבור המתפללים: לוחות זמנים לתפילות, הזמנה לשיעורים, בקשה לתפילה (להזכיר שם חולה) וכיו"ב. פרסום מסחרי ומודעות החורגות מהאמור לעיל, יוסר על ידי הגבאים.קבצים מצורפים

קובץ2: פסקי הרב
מושב גמזו   מיקוד 73130  טלפון: 08-9285868   E-mail
israelbiz- בניית אתרים